Счетоводство, счетоводно обслужване и счетоводни услугиАбонаментни и еднократни счетоводни услугиАбонаментно, еднократно и допълнително счетоводно обслужванеЦени за счетоводно обслужванеВъпроси за счетоводство, абонаментни и еднократни счетоводни услугиСчетоводни консултации на строителни, медийни и правни предприятияИнформация за счетоводно обслужване и  абонаментни счетоводни услуги
Счетоводни справки и регистрации, годишно счетоводно приключване
тел/факс: 02/ 981 7066
БългарскиБългарски

Еднократни счетоводни услуги

Регистрация /обща, по ЗДДС, по ЗА/, пререгистрация, ликвидация на дружества

Екипът ни изготвя и/или подава всички необходими документи при:

  • Първоначална регистрация;
  • Регистрация по Закона за Данък Добавена Стойност, Закона за Акцизите;
  • Пререгистрация на дружеството /кройният срок за това е 31.12.2010г.;
  • Дерегистрация и ликвидация на фирми;
 

Годишно счетоводно приключване /еднократно/

Изготвяне на годишна данъчна декларация, годишен финансов отчет и приложения, необходими при годишното счетоводно приключване на предприятията. Изчисляване на данъчните задължения и попълване на платежните документи за дължимите данъци и осигуровки. Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт.

Данъчна защита

Ние може да бъдем свързващо звено между нашите Клиенти и данъчната администрация чрез:

  • Участие на наш представител при извършване на данъчни ревизии и проверки;
  • Представителство и защита пред Съдебната власт при обжалване на актове на Данъчната администрация;
 

Изготвяне на междинни отчети

Изготвяне на всички необходими отчети във форма и съдържание по желание на клиентите за пълното и точно отразяване на финансовото състояние на фирмата към определен момент.За чуждестранните партньори това се прави на английски език. Тази услуга се препоръчва на клиенти, които искат по всяко време на годината да знаят своите данъчни финансови резултати и да могат по добре да правят своето данъчно и счетоводно планиране на приходи и разходи, съответно да могат да планират своят желан финансов резултат в края на отчетния период.

Консултации данъчни, счетоводни и осигурителни

Можете да отправите на вниманието на нашите спечиалисти казуси и въпраси свързани с данъчното, счетоводното и осигуритленото законодателство и процеси, които ви вълнуват.Отговорите на чуждестранните партньори се подготвят на английски език.

 

Счетоводни справки за представяне пред трети лица

Клиентите ни могат да получат съдействие по отношение на специфичните счетоводни нужди. Екипът ни изготвя счетоводни справки и други отчети за целите на компаниите при представянето им пред трети лица.Справки за нуждите на вашите партньори или банковите институции.

Счетоводни справки и регистрации, годишно счетоводно приключване
НачалоЗа насСчетоводни услугиЦениВъпросиОпитКонтактиОтчетиКарта на сайта
Copyright © 2006 - 2022. Всички права запазени.
« НазадНапред »