Счетоводство, счетоводно обслужване и счетоводни услугиАбонаментни и еднократни счетоводни услугиАбонаментно, еднократно и допълнително счетоводно обслужванеЦени за счетоводно обслужванеВъпроси за счетоводство, абонаментни и еднократни счетоводни услугиСчетоводни консултации на строителни, медийни и правни предприятияИнформация за счетоводно обслужване и  абонаментни счетоводни услуги
Информация за счетоводство, ДДС, такси и данъци
тел/факс: 02/ 981 7066
БългарскиБългарски
Проект и главна цел:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП:
BG16RFOP002-2.073-2709- С01
Бенефициент:
Корект Плюс ЕООД
Обща стойност:
10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране
Начало на проекта:
25.01.2021 г.
Край на проекта:
25.04.2021 г.

Въпроси за счетоводно обслужване

За да видите отговор на въпрос - посочете въпроса с мишката. Задайте нов финансово-счетоводен въпрос от формата в края на страницата.
Въпроси местни данъци и такси

Необходимо ли е фирмите да подават деклрации по реда на чл.14 от ЗМДТ? »

От началото на 2010 има промени в Закона за местните данъци и такси в чл. 17, който урежда декларирането на имотите на Юридическите лица, промяната е, че това става по реда и сроковете на чл. 14 от ЗМДТ.

Регистрирана съм като земеделски производител,плащам и осигуровки.Искам да открия магазин за плодове и зеленчуци.Може ли да стане с тази регистрация или трябва да открия фирма? »

Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, Вие сте физическо лице, регистриран земеделски производител, чийто доходи са от продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция. Въпросът Ви е, дали може да откриете магазин с тази регистрация?

1. Да ако в този магазин продавате само произведената от Вас непреработена животинска растителна продукция ;

Съгласно разпоредбата на чл. 2, т.1 от Търговския закон физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност не се смятат за търговци.

2. Когато едновременно с продажбата на собствената си продукция извършвате и търговска дейност със стоки придобити от други доставчици, то за продажбите на тези други стоки, попадате под разпоредбите на ТЗ като търговец, съгласно чл. 1. (1), т. 1Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид.

На основание чл. 56 ог ТЗ може да се регистрирате като Едноличен търговец.За извършваните продажби от обект – магазин по смисъла чл. 61з. ал. 1 Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв./ако превишите този оборот подлежите на регистрация по ДДС и облагане по общия ред/

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане. чл. 24, т. 3 от Общи положения от предходните и заключителните разпоредби на ЗМДТ - Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта: от 2 до 20 лв.

Накрая на годината Облагането се извършва по реда на новосъздадената разпоредба на чл. 29, т.1 от ЗДДФЛ, т.е облагаемия доход се формира с отчитане на 60 на сто нормативни разходи (без да е нужно представяне на документи) и участва при формирането на общата годишна данъчна основа.

Въпроси ЗДДС

Продажбата на стара къща и прилежащия имот към нея от фирма- освободена сделка ли е според ЗДДС? »

Да, освободена сделка е стига да може да се докаже, че сградата е стара, на основание т. 3 ал. 1 от чл. 45 от ЗДДС

(3) Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.

 

Задайте въпрос от областта на счетоводството, данъчното облагане...

Изпратете Вашият счетоводен въпрос, като попълните формата. Отговорите на въпроси отнасящи се до
  • счетоводно обслужване и счетоводни услуги;
ще бъде публикуван възможно най-скоро!
Полетата, отбелязани с червена звездичка, са задължителни!
телефон, имейл, скайп...
Латиница! Големи/малки букви са без значение.
 
Информация за счетоводство, ДДС, такси и данъци
НачалоЗа насСчетоводни услугиЦениВъпросиОпитКонтактиОтчетиКарта на сайта
Copyright © 2006 - 2022. Всички права запазени.
« НазадНапред »